Các đơn vị trực thuộc

Video

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội
Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội

Tin Tức

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội

17-01-2018 10:26:28 AM
Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế mới chưa về đến tay hoặc thất lạc thì chúng ta vẫn có thể lên hệ thống để cập nhật ngay thông tin thẻ mới được cấp mã thẻ bao nhiêu, gia hạn đến ngày nào...

Việc cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định mới đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Mã số BHXH là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), giúp hoàn thiện quy trình quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Mã số BHXH là dãy số tự nhiên bao gồm 10 chữ số, gồm 2 số đầu là mã tỉnh, 8 số tiếp theo là số tự nhiên. Đó cũng là số sổ BHXH và là 10 số cuối thẻ BHYT của mỗi người. Từ 1/1/2018, nhiều người lao động cũng sẽ nhận thấy sự thay đổi khi nhận thẻ BHYT mới: thay thế từ "Số:" in trên thẻ BHYT trên phần số thẻ bằng cụm từ "Mã số:", và thời hạn sử dụng thẻ BHYT giờ chỉ in "Giá trị sử dụng: từ ngày.../.../...".

Trên sổ BHXH cấp mới cũng có thay đổi khi thay thế cụm từ "Số sổ:" in trên bìa là cụm từ "Mã số:".

Mã số BHXH sẽ giúp người tham gia BHXH dễ dàng quản lý thông tin BHXH cá nhân, chỉ cần cung cấp mã số BHXH để tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT một cách thuận lợi trên phạm vi toàn quốc. Trong trường hợp ví dụ như thẻ BHYT có thể chưa đến tay người lao động nhưng trong hệ thống thường cập nhật ngay thông tin là thẻ được cấp mã thẻ mới bao nhiêu, gia hạn đến ngày nào, và chủ thẻ vẫn sẽ được giải quyết bình thường.

Đối với đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHXH, mã số BHXH thống nhất sẽ giúp thuận tiện trong việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT; giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, việc cấp mã số BHXH cũng giúp cơ quan BHXH quản lý chặt chẽ quá trình đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của người tham gia.

Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội trên mạng

Nếu chưa nhớ mã số BHXH của mình thì người dân có thể lên website baohiemxahoi.gov.vn (địa chỉ cụ thể ở đây). Ở đó bên cạnh 2 trường thông tin bắt buộc cần phải nhập là tỉnh thành phố và họ tên thì chúng ta cần nhập thêm ngày sinh hoặc mã thẻ BHYT để tra cứu ra mã số BHXH và mã hộ gia đình.

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội - Ảnh 1

Nếu chưa nhớ mã số BHXH của mình thì người dân có thể lên website baohiemxahoi.gov.vn (địa chỉ cụ thể ở đây). Ở đó bên cạnh 2 trường thông tin bắt buộc cần phải nhập là tỉnh thành phố và họ tên thì chúng ta cần nhập thêm ngày sinh hoặc mã thẻ BHYT để tra cứu ra mã số BHXH (1) và mã hộ gia đình (2).

Tra cứu thẻ bảo hiểm y tế mới nhất trên mạng

Như đã nhắc đến ở trên, trường hợp thẻ BHYT mới có thể chưa đến tay hoặc chẳng hạn như thất lạc thì chúng ta vẫn có thể lên hệ thống để cập nhật ngay thông tin thẻ mới được cấp mã thẻ bao nhiêu, gia hạn đến ngày nào. Địa chỉ tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT vừa nêu là đây, ở đó chúng ta sẽ cần nhập thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh và cả số thẻ BHYT cũ.

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội - Ảnh 2

Địa chỉ tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT mới nhất là đây, ở đó chúng ta sẽ cần nhập thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh và cả số thẻ BHYT cũ.

Anh Hào (Tổng hợp)

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác