Các đơn vị trực thuộc

Video

Hội thi tìm hiểu về AT-VSLĐ-PCCN.

Hội thi tìm hiểu về AT-VSLĐ-PCCN.

Hội thi tìm hiểu về AT-VSLĐ-PCCN.

Hội thi tìm hiểu về AT-VSLĐ-PCCN.

Hội thi tìm hiểu về AT-VSLĐ-PCCN.
Hội thi tìm hiểu về AT-VSLĐ-PCCN.

Tin Tức

Hội thi tìm hiểu về AT-VSLĐ-PCCN.

09-06-2017 10:11:03 AM
Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động TP.HCM lần 1 năm 2017.

Nhằm phát động đợt tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ-PCCN và phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao nhận thực và sự tuân thủ pháp luật về AT-VSLĐ-PCCN của người sử dụng lao động và người lao động. Đẩy mạnh các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố mất an toàn lao động.

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động TP.HCM lần 1 năm 2017, đồng thời kết hợp tổ chức giờ thứ 9 tạo sân chơi cho CNVC-LĐ trong dịp “tháng công nhân lần 9” năm 2017. Ngày 08/6/2017, BCH Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội thi tìm hiểu về AT-VSLĐ-PCCN và hát Karaoke.

Ý nghĩa Hội thi nhằm nâng cao nhận thức vá ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện công tác AT-VSLĐ và PCCN, nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung công tác Bảo hộ lao động, biết cách đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại và phòng ngừa tai nạn lao động trong quá trình sản xuất, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản Nhà nước và tài sản công dân, góp phần ổn định và phát triển KT-XH của đất nước.

Không khí Hội thi diễn ra rất sôi nỗi, hào hứng mang ý nghĩa ngày hội của CNVC lao động, người lao động có cơ hội giao lưu học hỏi với nhau cũng như giải trí về mặt tinh thần. Thể hiện sự chăm lo cho CNVC người lao động trong việc rèn luyện thân thể phát huy năng khiếu sở trường của bản thân, từ đó tạo động lực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2017.

Một số hình ảnh Hội thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác