Các đơn vị trực thuộc

Video

Hội nghị người lao động năm 2016

Hội nghị người lao động năm 2016

Hội nghị người lao động năm 2016

Hội nghị người lao động năm 2016

Hội nghị người lao động năm 2016
Hội nghị người lao động năm 2016

Tin Tức

Hội nghị người lao động năm 2016

17-08-2016 09:25:23 PM
Hội nghị người lao động năm 2016 của Công ty được tổ chức thành công vào ngày 28/01/2016. Trong năm 2015, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường. Nhưng với tinh thần thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Công ty đã đăng ký với Tổng công ty.

 

Hội nghị người lao động năm 2016 của Công ty được tổ chức thành công vào ngày 28/01/2016. Trong năm 2015, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường. Nhưng với tinh thần thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Công ty đã đăng ký với Tổng công ty. Ban giám đốc Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2015 đề ra. Luôn đoàn kết thống nhất trong việc chỉ đạo, lãnh đạo xuyên suốt trong tình hình thị trường thường xuyên biến động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu được duy trì và đạt hiệu quả. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển. Thu nhập cũng như việc chăm lo đời sống của người lao động được đảm bảo tốt. Đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2015 đã ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động, nhận thấy hai bên đã thực hiện tốt các nội dung theo thỏa ước, điểm nỗi bậc là bên người sử dụng lao động đã thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động hơn nội dung đã ký kết, tạo sự phấn khởi cho người lao động an tâm công tác. Đại diện các bộ phận, Bến cũng đã đăng ký giao ước thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

 

 

Đ/c Lê Quang Định - Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo

 

ĐD người sử dụng lao động và người lao động ký kết thỏa ước LĐTT năm 2016

 

Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đua trong năm 2015.

 

 

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết HNNLĐ năm 2016

 

 

CBCNV, người lao động ủng hộ Quỹ "Học bổng Nguyễn Đức Cảnh" năm 2016

  

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác