Các đơn vị trực thuộc

Video

Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2015-2020) Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2015-2020) Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2015-2020) Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2015-2020) Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2015-2020) Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết
Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2015-2020) Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Tin Tức

Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2015-2020) Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

16-11-2017 06:03:09 PM
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết lần này có nhiệm vụ tổng kết, kiểm điểm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ (2015-2020)
 Chiều ngày 15/11/2017, tại Hội trường số 42 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đã tổ chức thành công Hội Nghị giữa nhiệm kỳ (2015-2020) với sự tham dự 15 đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên công đoàn

       Hội Nghị đã nhận được sự nhất trí của các đại biểu thông qua các nội dung sau:

     - Báo cáo tóm tắt phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn cơ sở giữa nhiệm kỳ (2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ (2015-2020) ;

     - Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở giữa nhiệm kỳ (2010-2015);

     - Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo BCH CĐ Tổng công ty giữa nhiệm kỳ (2015-2020) và góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

     - Bầu đại biểu dự Hội nghị CĐ Tổng công ty giữa nhiệm kỳ (2015-2020).

Trong nửa nhiệm kỳ (2015-2020) hoạt động của công đoàn có bám sát nội dung chỉ đạo của Ban thường vụ công đoàn Tổng công ty và sự lãnh đạo của cấp ủy cùng với sự hỗ trợ tích cực của Ban Giám đốc Công ty do đó các hoạt động Công đoàn mang tính thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị tại đơn vị góp phần ổn định tư tưởng người lao động và an tâm công tác.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Công đoàn với người lao động, tạo được niềm tin với người lao động, vừa tập hợp vừa tạo điều kiện cho người lao động tham gia tích cực thiết thực vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ.

Hoạt động của Công đoàn cơ sở đi vào nề nếp, chặt chẽ và gắn với hoạt động chung của Công đoàn Tổng công ty, hằng năm CĐCS xây dựng kế hoạch công tác và triển khai thực hiện. Công tác quản lý tài chính, hoạt động kế toán, quỹ tiền mặt, được quản lý chặt chẽ. CĐCS đã linh hoạt tổ chức được các phong trào phù hợp điều kiện SXKD của doanh nghiệp, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Công đoàn luôn phấn đấu duy trì giữ vững Danh hiệu “Công Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”  nhiều năm liên tục.

 

Một số hình ảnh Hội Nghị

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác