Các đơn vị trực thuộc

Video

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt to lớn trong lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt to lớn trong lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt to lớn trong lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt to lớn trong lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt to lớn trong lịch sử
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt to lớn trong lịch sử

Tin Tức

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt to lớn trong lịch sử

31-01-2020 09:54:42 AM
Từ ngày 6/1-7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

 

 

Từ ngày 6/1-7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. (Ảnh: Tranh tư liệu/TTXVN)

Những người bị thực dân Pháp bắt trong vụ khởi nghĩa của binh lính Việt Nam (vụ án Hà Thành đầu độc), năm 1905. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Đề Thám (1884-1913) tuy gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất nhưng cuối cùng cũng thất bại. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) quyết tâm ra đi trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville để thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Người đến với chủ nghĩa Marx-Lenin, học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại. Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công là nguồn cổ vũ hết sức to lớn và quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) vào tháng 3/1919 đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Ngôi nhà số 9, ngõ Compoint, nơi ở của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Paris trong thời gian hoạt động tại Pháp. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Từ ngày 25-30/12/1920, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc ủng hộ Luận cương của V.I.Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa; tán thành việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, và cũng là người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours, từ ngày 25-30/12/1920. Chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội với tư cách đại biểu Đông Dương. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Cuốn 'Đường Kách mệnh' tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh giảng tại lớp Huấn luyện chính trị các thanh niên yêu nước Việt Nam trong những năm 1925-1927. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Ngôi nhà số 13/1, nay là số 248-250, đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, trụ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam từ năm 1925-1927. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Báo Búa Liềm, cơ quan Trung ương của Đông Dương Cộng sản Đảng, số 5, ngày 11/12/1929. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Tờ báo 'Đỏ,' cơ quan Trung ương của của An Nam Cộng sản Đảng. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội - nơi thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, tháng 3/1929. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác