Các đơn vị trực thuộc

Video

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018

Tin Tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018

02-09-2018 10:02:46 AM
Ngày 19/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Chuyển giao công nghệ năm 2018 thay thế cho Luật CGCN năm 2006, nhằm cập nhật cho Quý độc giả những thông tin pháp luật mới nhất, Bản tin pháp luật ký này xin giới thiệu Những nội dung mới của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2018 (CGCN) và những thông tin pháp luật cập nhật khác.

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018 (Xem và Tải về tại đây)

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác