Các đơn vị trực thuộc

Video

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Dịch vụ

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

14-08-2016 05:07:05 PM
Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt khá tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; tăng cường hợp tác với nhiều đơn vị trong và ngoài nước về sản xuất xe ô-tô,

Các tin khác

Sản phẩm

Cung cấp nhiên liệu xăng, dầu

Cung cấp nhiên liệu xăng, dầu

Chi tiết

Cung cấp nhiên liệu xăng, dầu

Giá: Liên hệ
Cầu Cảng Lên Xuống Hàng

Cầu Cảng Lên Xuống Hàng

Chi tiết

Cầu Cảng Lên Xuống Hàng

Giá: Liên hệ
Kho 820m2

Kho 820m2

Chi tiết

Kho 820m2

Giá: Liên hệ
Kho 540m2

Kho 540m2

Chi tiết

Kho 540m2

Giá: Liên hệ

Đối tác